Hej og velkommen til Nyrup Vandværk

Idéen til at Nyrup Vandværk, skal have en hjemmeside er at borgerne i Nyrup, ved Sandved, kan se hvem der er i Bestyrelsen. Samt info om driftsforstyrrelser og vandanalyser.

Husk at tjekke din vandmåler, så vi undgår vandspild.